Mal: വടകര vaṭakara

‘North Bank’  [Badagara] Town, Kerala

From Mal: vaḍa, ‘north’; and  kara, ‘shore’, ‘riverside’.

Vatakara lies on the northern shore of the  Kuttiyadi river.