Dibrugarh (Asm)

Asm: ডিব্ৰুগড় ḍibrugaṛa ‘Fort on the River Dibru’   [Dibrumukh]  City/District, Assam From Bod: dibru, ‘River Dibru’ [Bod:  di, ‘water’, ‘river’; and dib(a)ru, ‘blister’] and Asm/Hin:  mukh, ‘mouth’; garh, ‘fort’, ‘rampart’. The mukh in...